TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG

 

Nam quốc Mộc tinh Chấn Lạc Hồng

Vận thiên khí hội kiến hòa nhân

Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ

Ngoại quốc lân bang kính phục giao
Liên hệ trao đổi